1998

 

początek działalności Katedry Rachunkowości

Zgodnie z wnioskiem ówczesnego Kierownika Instytutu Ekonomii KUL prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego (pismo do Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 26 marca 1998 r., znak: 13/98/WNS/E), utworzono w Instytucie Ekonomii Katedrę Rachunkowości. Kierowanie nią powierzono dr hab. Henrykowi Ronkowi, zatrudnionemu w KUL na drugim etacie (równocześnie - Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie)

1999

nowy pracownik Katedry

Z początkiem roku akademickiego 1999/2000 w Katedrze Rachunkowości zatrudniono mgr Katarzynę Żuk

2004

zmiany personalne w Katedrze

Z początkiem roku akademickiego 2004/2005 z pracy etatowej w KUL odchodzi dr hab. Henryk Ronek. Jednocześnie pracę w Katedrze rozpoczyna dr Alicja Oniszczuk

2005

obrona doktoratu przez pracownika Katedry

Na podstawie obrony rozprawy pt. Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem mgr Katarzyna Żuk uzyskuje w dniu 16 czerwca 2005 r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych

2009

nowy pracownik Katedry

W dniu 1 czerwca 2009 r. pracę w Katedrze Rachunkowości rozpoczyna dr hab. Helena Żukowska

2010

nowy pracownik Katedry

Dr Marzena Wrona przenosi się do Katedry Rachunkowości z innej jednostki organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Zarządzania WNS KUL

2014

zmiany personalne w Katedrze

Z dniem 30 września 2014 r. z pracy etatowej w KUL odchodzi dr Alicja Oniszczuk

2015

zmiany personalne w Katedrze

Z dniem 30 września 2015 r. z pracy etatowej w KUL odchodzi dr Marzena Wrona

nowi pracownicy Katedry

Z początkiem roku akademickiego 2015/2016 pracę w Katedrze Rachunkowości rozpoczynają mgr Anna Mizakdr Mariusz Sokołek

2016

zmiany personalne w Katedrze

Z dniem 29 lutego 2016 r. z pracy etatowej w KUL odchodzi dr Katarzyna Żuk

nowi pracownicy Katedry

Z początkiem roku akademickiego 2016/2017 dr Robert Pankiewicz przenosi się do Katedry Rachunkowości z innej jednostki organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Zarządzania WNS KUL. Pracę w Katedrze rozpoczyna także dr Joanna Nucińska

 

Autor: Helena Żukowska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 21:30 - Joanna Nucińska