Zachęcamy studentów Instytutu Europeistyki do zapoznania się z zasadami odbywania obowiązkowych praktych w czasie studiów I i II stopnia. Poniżej zamieszczamy zasady odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  KUL, regulamin praktyk studenckich obowiązujący studentów Instytutu Europeistyki oraz wzór umowy o organizację praktyki zawodowej.

 

     Zasady odbywania praktyk zawodowych...

 

     Regulamin praktyk w Instytucie Europeistyki...

 

     Wzór umowy...

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, godz. 20:51 - Marta Ordon