Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej na temat "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej - nowe otwarcie"  organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Katedrę Stosunków Międzynarodowych  wraz z INP PAN i Uczelnię Łazarskiego w dniu 6 czerwca 2014 r., która odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W załączniku przesyłam zaproszenie i kartę zgłoszeniową. Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Załącznik

 

 

Szczegółowy program

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014, godz. 07:58 - Barbara Lendzion-Tokarska