Ukazała się nowa publikacja dra Wojciecha Gizickiego pt. A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia", Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Więcej informacji

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014, godz. 22:52 - Lech Jańczuk