XXI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2014
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 


Studeci Koła Naukowego Psychologii Zarządzania oraz
Koła Naukowego Studentów Psychologii mają zaszczyt zaprosić Państwa
do czynnego udziału w Sesji Plakatowej organizowanej w ramach
XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2014.

 

PREZENTACJA PLAKATU MA TAKĄ SAMĄ WARTOŚĆ JAK PRELEKCJA

 

UWAGA: TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ WYDŁUŻONY DO 17 MARCA!!!


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w sesji plakatowej, na której będa mogli Państwo zaprezentować opracowane przez siebie zagadnienie z dziedziny psychologii w formie graficznej (format A1). Autorzy plakatów nie są proszeni o wygłaszanie referatów, lecz o obecność w trakcie sesji w celu udzielenia dodatkowych informacji na temat pracy. Ta forma prezentacji stwarza możliwość przedyskutowania przedstawianych zagadnień w gronie osób zainteresowanych tematyką.
W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie formularza ze strony:
https://docs.google.com/document/d/1p8Xu5IYaTk-eQXc3dMtxnsuVIQejxigxfqYq1F419uY/edit?usp=sharing
Uzupełniony formularz prosimy wysłać na adres mailowy: sesja.aktualia@gmail.com a następnie po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia są Państwo zobowiązani do przesłania streszczenia treści przedstawionych na plakacie (maksymalnie strona A4 tekstu pisanego czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 w formacie .doc). Wszyscy biorący czynny udział w Sesji otrzymają pisemne zaświadczenie o udziale.
Zgłoszenia przygotowanego plakatu mogą dokonywać wszystkie zainteresowane osoby (studenci, koła naukowe, doktoranci, pracownicy naukowi oraz inni). Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przekazanych materiałów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z organizatorami.

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
• formularze zgłoszeniowe: do 10 marca 2014r,
• streszczenia: do 17 marca 2014 r.

 

Serdecznie zapraszamy,
Studenci KNPZ i KNSP KUL.

 

1 Po wejściu w link proszę kliknąć Plik -> Pobierz jako

Autor: Joanna Grudzień
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 18:37 - Joanna Mierzwińska