W ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS+ studenci mają możliwość uzyskania stypendium i odbycia wybranego semestru studiów na innych uczelniach w Europie.

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie na uczelni zagranicznej 30 punktów ECTS odpowiadających punktom za uczęszczanie w danym semestrze na zajęcia obowiązkowe bądź podstawowe na filologii germańskiej KUL. Wykaz przedmiotów, na które student powinien uczęszczać na uczelni zagranicznej, aby uzyskać wymagana liczbę ECTS, ustalany jest z instytutowym koordynatorem Erasmusa.

 

 

Wszelkie informacje na temat programu ERASMUS+ , w tym wykaz uczelni partnerskich oferujących w danym roku akademickim odbycie części studiów na filologii germańskiej, znajdują się na stronie www.kul.pl/erasmus

 

 

Koordynatorem programu ERASMUS+ na Filologii Germańskiej jest dr hab. Marek Jakubów, pof. KUL.

 

 

Poniżej znajdują się zestawienia punktów ECTS, które student powinien uzyskać na zajęciach obowiązkowych bądź podstawowych w każdym semestrze danego roku akademickiego:

 

Studia I stopnia

 

Studia II stopnia

 

 

berlin

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2020, godz. 14:04 - Sylwia Mitko