logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

we współpracy

z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,

w przededniu uroczystości kanonizacyjnych,

prezentuje

w atrium Collegium Norwidianum

przy Al. Racławickich 14 w Lublinie,

 od 26 marca do 20 maja 2014 r. ekspozycję wystawy

 

OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski

autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej

pracownika naukowego warszawskiej ASP.

 

Dlaczego powstała wystawa „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”?

 

/AUTORZY/

 

***

Program otwarcia wystawy

Slowo Rektora KUL - ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego - pdf

Podziękowanie za organizację wystawy "Opuszczone - ratowane" - Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka - pdf

 Wystąpienie ks. mitrata dr Stefana Jana Batrucha – proboszcza parafii greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Lublinie

W trakcie uroczystości otwarcia wystawy zaśpiewał:

 

BOHOSŁOW
Chór seminarzystów greckokatolickich z Lublina

 

/FOTORELACJE/

/Zdjęcia z wernisażu/

/Zdjęcia z wystawy/

 

/MEDIA O WYSTAWIE/

Wystawie towarzyszą spotkania o  tematyceokołocerkiewnej od 25 marca do 29 maja 2014 r.

*** 

www.cerkwie.org

 

4134_57699.jpg

/FOTO/

 

facebook_male.png

 

CERKWIEzaproszenie_Strona_1_510.jpg

 

 

CERKWIEzaproszenie_Strona_2_510.jpg

 

 /ZAPROSZENIE pdf/

/PLAKAT pdf/

 

 

Wystawa zwraca uwagę na cenne i często zapomniane zabytki architektury będące wspólnym wielowiekowym dziedzictwem pogranicza Polski i Rusi – Ukrainy. Wiele z nich utraciło swą pierwotną funkcję, wiele pozostaje obecnie bez gospodarza. Godne pochwały oraz warte naśladowania są zaprezentowane na wystawie inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia obywatelskie, ratujące zagrożone, zabytkowe, greckokatolickie cerkwie.
Obiektom tym nadano nowe przeznaczenie. Stały się one instytucjami kultury, które jednoczą i umacniają miejscową społeczność. Stowarzyszenia te dzięki swojej działalności podtrzymują tradycję odwołując się do historycznego i religijnego charakteru miejsca. Kilka świątyń ponownie zaczęło pełnić funkcje sakralne.
Ekspozycja zwraca też uwagę na cerkwie, które przetrwały do naszych czasów dzięki temu, że zaopiekowały się nimi – na miarę ówczesnych możliwości – parafie rzymskokatolickie, dbając tym samym o wspólne grecko – i rzymskokatolickie dziedzictwo.
Te pozytywne przykłady znajdują się przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego. Chcielibyśmy, aby wystawa przypomniała, że również na terenie województwa lubelskiego znajdują się cenne i unikatowe, dawne cerkwie greckokatolickie, którym można jeszcze ruszyć z pomocą i ocalić od zagłady.

 

CERKWIE_blockoutStr2popr.jpg

 

 

Partner wystawy lubelskiej:

 

Fundacja_Niepodleglosci_logokolo.png

 

Kurator wystawy:

Ireneusz Marciszuk

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015, godz. 11:43 - Ireneusz Marciszuk