Najbliższe zajęcia dla słuchaczy dorosłych odbędą się w dniu 14 marca w godzinach 15.45-17.15 w budynku KUL na ul. ks. J. Popiełuszki. Temat wykładu to

 

Miasta postindustrialne - perspektywy rozwoju

 

ZAPRASZAMY!