Wręczenie Dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Księdzu prof. dr. hab. Kazimierzowi Popielskiemu

 

Ks. prof. dr hab.  Kazimierz Popielski, psycholog i psychoterapeuta. W latach 1995-2010 kierował Katedrą Psychoterapii i Psychologii Zdrowia. Pełnił również funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii KUL. Jest uczniem Victora E. Frankla i kontynuatorem twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej. W wypowiedzi podsumowującej sympozjum (KUL, 1994), Victor Frankl określił go jako współtwórcę tego kierunku. Noo-teoria i Nooterapia jest kontynuacją i psychologicznym jego rozwinięciem. Ksiądz Profesor Kazimierz Popielski teoretyczne uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował tę dziedzinę wiedzy m.in. w monografiach wydanych w latach 1987, 1994 i 1996.

 

Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki Ksiądz Profesor Kazimierz Popielski otrzymał Dyplom Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Trnavie (2001). W tym samym roku został także pierwszym laureatem Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im V. E. Frankla.

 

Uroczystość Wręczenia Dyplomu Doktora Honoris Causa UKSW Księdzu prof. dr. hab. Kazimierzowi Popielskiemu odbędzie się 20 marca 2014 r. (czwartek) w auli im. Jana Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

 

18 marca 2014

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014, godz. 10:38 - Agata Błachnio