List of speakers admitted to the conference so far:

 

>> Ionuţ Şerban, Prof.

University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

EU migration phenomenon and the societal security under new social changes in the globalization era

 

>> Cristina Ilie Goga, Dr.

University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

The evolution of European detention system under the conditions of social changes

 

>> Regina Proškuvienė, Dr1, Jolita Dudaitė, Dr2, Stasė Ustilaitė, Dr1

1 Lithuanian University of Educational Sciences, 2 Mykolas Romeris University (Litwa)

Stress experienced by students and strategies for coping with it

 

>> Mária Mojzešová, Prof.1, Michaela Kostičová, Dr2, Silvia Capíková, Dr2, Jana Trizuljaková, Dr2

1 Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie, 2 Wydział Medyczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)

Does contemporary society protect and support mental health of teenagers?

 

>> Silvia Capíková, Dr1, Anna Falisová, Dr2

1 Wydział Medyczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 2 Instytut Historii, Słowacka Akademia Nauk (Słowacja)

Oporność na antybiotyki i powrót do tradycyjnych metod leczenia

 

>> Pavol Dancak, prof.

Uniwersytet Preszowski (Słowacja)

Zdrowie jako wartość w pracy socjalnej i działalności charytatywnej

 

>> Bohdan Bożhuk, Dr

Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Bohomolca, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Medycznych (Ukraina)

Rozwój klinicznej opieki psychologicznej jako podstawy zdrowia psychicznego

 

>> Oksana Kikinezhdi, Dr hab.

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet im. Wołodymyra Hnatiuka, Centrum Badań nad Płcią (Ukraina)

Rozwój tożsamości płciowej jako zasób potencjału osobistego

 

>> Halyna Bevz, Dr hab.

Uniwersytet Zarządzania Edukacją, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Zdrowie rodziców i dzieci w rodzinach zastępczych

 

>> Darina Koskina, Mgr

Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie(Ukraina)

Rola koncepcji własnego „ja” w związku małżeńskim

 

>> Tetiana Tytarenko, Prof. dr hab.

Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Praktyki konstruowania życia pomiędzy biegunami powszechności a skrajności

 

>> Olga Sannikova, Prof. dr hab., Tetiana Ulianova, Mgr, Viktorija Bedan, Mgr, Natalija Svertilova, Mgr

Południowy Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Ushinskogo (Ukraina)

Uczuciowość jako czynnik indywidualnego poczucia bezpieczeństwa

 

>> Lemiliia Mykhailova, Prof. dr hab., T. Proskurina, Prof. dr hab.,

T. Matkovska, Dr, D. Mityelov, Dr

Instytut Zdrowia Dziecka i Młodzieży, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Medycznych (Ukraina)

Rola stresorów psychospołecznych w genezie nawrotu depresji u młodzieży

 

>> Natalija Vlasova, Dr

Ługański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Społeczno-psychologiczne czynniki relacji między rodzicami a młodzieżą

 

>> Olena Marusenko, Dr

Ługański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Strategia „copingu” w zachowaniach młodzieży studenckiej: aspekt płciowy

 

>> Julia Рrykhodko, Prof. dr. hab., O. Dziubenko, Dr

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Adaptacja dzieci do nauki w szkole podstawowej

 

>> Olena Vovchik-Blakutna, Dr

Instytut Psychologii im. G. Kostiuka, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Styl życia rodziny w kategoriach ekopsychologicznych

 

>> Tetyana Melnychuk, Mgr

Instytut Psychologii im. G. Kostiuka, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Adaptacja dziecka przysposobionego do życia w nowej rodzinie

 

>> Liudmyla Shyriajeva, Prof. dr hab.

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Międzykulturowe badania adaptacji studentów do edukacji w szkole wyższej

 

>> Valentyna Moskalenko, Prof. dr hab.

Instytut Psychologii im. G. Kostiuka, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Kultura ekonomiczna młodzieży jako czynnik zdrowia psychicznego

 

>> Jaroslava Wasilkiewicz, Dr

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Tworzenie osobowości twórczej w paradygmacie egalitarnym: nowe wyzwania

 

>> Oksana Martsynyak-Dorosh, Dr

Lwowski Instytut Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (Ukraina)

Poczucie sensu życia jako potencjał zdrowotny przy zaburzeniach odżywiania się

 

>> Svetlana Nichkalo, Mgr

Instytut Problemów Wychowania, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Wpływ sztuki na styl życia człowieka

 

>> Oksana Ivanova, Mgr

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa, Ukraińska Akademia Narodowa Nauk Pedagogicznych (Ukraina)

Wpływ orientacji światopoglądowych na doświadczenia młodzieży

 

>> Liliya Morska, Prof. dr hab.

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)

Kompetencje medialne młodzieży: problemy i perspektywy ich kształtowania

 

>> Mirosław Kowalski, Dr hab.

Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Edukacja do/dla zdrowia – między wywieraniem wpływu a manipulacją

 

>> Marek Rembierz, dr hab.

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Zdrowie jako wartość i wyzwanie edukacyjne w kontekście współczesnych
zmian cywilizacyjnych

 

>> Wiesław Wójcik, Dr hab.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (Polska)

Poszukiwanie nowych form wsparcia rodzin w sytuacji kryzysu opieki zdrowotnej

 

>> Krzysztof Wielecki, Dr hab.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Narcystyczna osobowość naszych czasów. Zdrowie psychiczne i zmiana społeczna

 

>> ks. Andrzej Najda, Prof.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Troska o zdrowie w ujęciu biblijnym

 

>> Tamara Hovorun, Prof.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Biopsychospołeczny model zdrowia człowieka

 

>> Agnieszka Regulska, Dr

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Choroba psychiczna w rodzinie – problemy i wsparcie

 

>> Małgorzata Źródło-Loda, Dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (Polska)

Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumentów

 

>> Ewa Kopeć, Dr

Uczelnia Warszawska im. MSC (Polska)

Rola rodziny w kształtowaniu postawy prozdrowotnej dziecka

 

>> Małgorzata Marć, Dr n.med.1, Jacek Potapiuk, Mgr piel.2

1 Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 2 Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Rudnej Małej (Polska)

Styl życia seniorów w województwie podkarpackim

 

>> Edyta Laurman-Jarząbek, Dr1, Monika Szpringer, Prof. nadzw. dr hab.2, Eliza Mazur, Dr3

1 Akademia Ignatianum Kraków, 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 Wszechnica Świętokrzyska Kielce

Zachowania suicydalne w warunkach izolacji penitencjarnej

 

>> Michał Szyszka, Dr, Arkadiusz Wąsiński, Dr

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (Polska)

Uwarunkowania i zapotrzebowanie na usługi asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych w świetle badań CAS (Centrum Asystentury Społecznej)

 

>> Jadwiga Daszykowska, Dr1, Alicja Sroka, Mgr2

1 Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 2 absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska)

Wartość zdrowia w opiniach gimnazjalistów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego

 

>> Beata Janeczko, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Wsparcie społeczne w sytuacji choroby – znaczenie, rzeczywistość i oczekiwania

 

>> Justyna Maciaszek, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Zdrowie psychiczne w warunkach zmian społecznych. Interdyscyplinarna analiza problemu i perspektywy rozwiązania

 

>> Dorota Kołodziej, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Czynniki społeczno-kulturowe i zdrowie rodziny

 

>> Marzena Banaczyk, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Aktywne życie osób starszych warunkiem dobrego zachowania zdrowia i bezpieczeństwa

 

>> Danuta Grzesiak-Witek, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Brak poczucia bezpieczeństwa w zakresie kontaktów społecznych u osób z afazją

 

>> Paweł Witek, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Wpływ alkoholu na dysfunkcjonalność współczesnego człowieka

 

>> Anna Różyło, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Pedagogia komunikacji jako czynnika poczucia bezpieczeństwa i wyznacznika zdrowych relacji w poradnictwie katolickim

 

>> Marek Ziemba, Dr1, Mirosław Rewera, Dr2

Instytut Badawczy STATmediana1, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli2 (Polska)

Bariery architektoniczne w życiu osób z niepełnosprawnością ruchową w Stalowej Woli: stan faktyczny i wyzwania na przyszłość

 

>> Piotr T. Nowakowski, Dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Problem motywowanego religijnie zaniechania leczenia

 

 

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, godz. 18:26 - Mirosław Rewera