Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na dziesiąte posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

 

historyk literatury i myśli politycznej francuskiego Oświecenia,

autor książek

La pensée politique d’Antoine de Rivarol (1997),

La philosophie de la société ou l’idée de l’unité humaine selon Joseph de Maistre (2002) oraz nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozprawy

Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna (2011),

uczony odznaczony medalem „Cercle des Amis de Montesquieu”

 

 

wygłosi referat

 

Polskie tłumaczenia dzieł Monteskiusza w w XVIII wieku

 

Spotkanie odbędzie się

24 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 07:53 - Wiesław Pawlak