Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Dr Barbara Niebelska-Rajca

 

adiunkt Katedry Literatury Staropolskiej KUL,

autorka książki „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku (2012) oraz wielu innych studiów poświęconych koncepcjom estetycznym XVI i XVII stulecia

 

wygłosi referat

 

 

Prawdopodobieństwo i przyjemność.

O kategorii „wiarygodnej niemożliwości” w teoriach literackich renesansu

 

Spotkanie odbędzie się

w środę 26 marca 2014 r. o godz. 16.00 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

 

 

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 08:03 - Wiesław Pawlak