Szczegółowe bieżące informacje dotyczące rekrutacji a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie  www.kul.pl/Erasmus 

 

  

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę. Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

  

Wśród możliwości rozwoju swoich umiejętności oraz doskonalenia języka studenci anglistyki mogą korzystać z oferty wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

 

Aktualnie oferowane są wyjazdy, m.in., do następujących uczelni:

 

- Bangor University w Walii (http://www.bangor.ac.uk)

- Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (http://www.kuleuven.be)

- European University Cyprus na Cyprze (http://www.euc.ac.cy)

- Universidad de Cádiz w Hiszpanii (http://www.uca.es)

- Universidad de Castilla-La Mancha w Hiszpanii (http://www.uclm.es)

- Universidad de Granada w Hiszpanii (http://www.ugr.es)

- Universidad de Vigo w Hiszpanii (http://www.uvigo.es)

- Universität Leipzig w Niemczech (http://www.uni-leipzig.de)

- Katolícka univerzita v Ružomberku na Słowacji (http://www.ku.sk)

- Högskolan Dalarna w Szwecji (http://www.du.se)

- Göteborg University w Szwecji (http://www.gu.se)

- Pázmány Péter Catholic University na Węgrzech (http://www.ppke.hu)  

 

    

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia znajdują się na stronie:

www.kul.pl/erasmus

 

 

 

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL; natomiast Koordynatorem Instytutu Filologii Angielskiej jest dr Patrycja Antoszek (patbar@kul.pl). 

 

Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7) w roku akademickim 2014/2015:

 

Filologia Angielska,

studia I stopnia stacjonarne

zajecia_postaw_2014_15_BA_stacj.doc

 

studia II stopnia stacjonarne

zajecia_postaw_2014_15_MA_stacj.doc

 

studia I stopnia niestacjonarne

zajecia_postaw_2014_15_BA_niestacj.doc

 

studia II stopnia niestacjonarne

zajecia_postaw_2014_15_MA_niestacj.doc

 

Przepisy uczelniane nakazują realizację przedmiotów lektoratowych i ogólnowydziałowych (tj. logiki, etyki, historii filozofii, KNS-u i Biblii); osoby robiące specjalizacje muszą także zaliczyć przedmioty specjalizacyjne.

 

 

 

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, godz. 21:45 - Aleksander Bednarski