Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii KUL podpisał porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana wiedzy i kompetencji, realizowana poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL, twórczo urzeczywistniającego harmonię między nauką i wiarą, jak i myśli Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, patrona szkoły, wieloletniego Dziekana Wydziału Filozofii i Rektora KUL.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014, godz. 21:30 - Anna Starościc