Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

We Wrocławiu odbył się Walny Zjazd Założycielski Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jego zasadniczym celem jest rozwijanie interdyscyplinarnej nauki o komunikowaniu, prowadzenie badań, organizowanie konferencji i działalność wydawnicza. Podjęto uchwały dotyczące nazwy, Statutu i Zarządu Towarzystwa. Przewodniczacą Towarzystwa została dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład 5-osobowego Zarządu weszło dwoje reprezentantów lubelskiego środowiska naukowego: dr hab. Iwona Hofman (Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii UMCS) i dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2008, godz. 13:20 - Piotr Francuz