Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasił konkurs otwarty nr 44/POKL/8.2.1/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu.

 

 
Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 10:54 - Piotr Siemaszko