STUDENCI WNH/stan na 23.02.2022

studenci I stopnia – 1388

studenci II stopnia – 561

doktoranci – 58

studenci studiów podyplomowych – 31

łącznie: 2038

 

 

 

PRACOWNICY WNH/stan na 23.02.2022

 

według stanowisk w ramach grup pracowniczych:

 

 

asystent mgr

asystent dr

adiunkt dr

adiunkt

dr hab.

profesor KUL

 

profesor

RAZEM

(w ramach grupy pracowniczej)

badawczo-dydaktyczna

15

22

47

35

63

22

204

badawcza

-

-

10

6

4

2

22

dydaktyczna

26

11

6

1

-

-

44

RAZEM

(według stanowisk)

41

33

63

42

67

24

270

 

według stopni i tytułów w ramach grup pracowniczych:

 

 

mgr

dr

dr hab.

profesor

RAZEM

(w ramach grupy pracowniczej)

badawczo-dydaktyczna

15

69

98

22

204

badawcza

-

10

10

2

22

dydaktyczna

26

17

1

-

44

RAZEM (według stopni i tytułów)

41

96

109

24

270

 

 

 

 

Autor: Barbara Czyż
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022, godz. 15:51 - Joanna Wiatr