Samorząd Studentów WNH serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji „Translatologia. Pasja-Studia-Praca”. Konferencja jest skierowana zwłaszcza do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji jest promowanie wiedzy o różnego rodzaju tłumaczeniach oraz przekazanie praktycznych wiadomości związanych z pracą tłumacza, zachęcanie młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, poprzez pokazanie im możliwości rozwoju i perspektyw zawodowych. Wydarzeniem towarzyszącym będą warsztaty z podstaw języka chińskiego.

Konferencja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2014 roku w sali 208 Collegium Norwidianum KUL (al. Racławickie 14, 20-950 Lublin). PROGRAM

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2014, godz. 15:02 - Krzysztof Osewski