Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 39-46

The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application

 

Emilia Bołtromiuk

 

doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland

e-mail: emilia.boltroniuk@gmail.com

 

Ecclesiastical law interpretation has significant meaning in law application. The most important function of the Pontifical Council for Legislative Texts is an authentic interpretation.
The Author explains what the interpretation and authentic interpretation is. According to the can. 16 § 1, the legislator authentically interprets laws as does the one to whom the same legislator has entrusted this power. The Pontifical Council for Legislative Texts is competent to public authentic interpretations confirmed by pontifical authority.
Activity of the Pontifical Council for Legislative Texts means how dynamic canon law is. On the other side, this Pontifical Council activity is indispensable due to the technological progression.

 

Słowa kluczowe: Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, prawo kanoniczne, interpretacja autentyczna

 

Key words: Pontifical Council for Legislative Texts, canon law, authentic interpretation

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 07:54 - Mirosław Sitarz