Skład
Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL
Rok akademicki 2018/2019
 
 
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Rektor - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Dziekan - ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Prodziekan I - dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
Prodziekan  II - dr hab. Ewa Domagała -Zyśk, prof. KUL
Prodziekan III - dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
Dr hab. Wacław Bąk
Dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
Prof. dr hab. Krystyna Chałas
Prof. dr hab. Jacek  Dąbała
Dr hab. Aneta Duda 
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Prof. dr hab. Piotr  Francuz
Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Dr hab. Maria Gondek
Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
Dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
Dr hab. Arkadiusz  Jabłoński, prof. KUL
Dr hab. Beata Jakimiuk
Dr hab. Bartosz Jóźwik  
Dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL
Dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
Prof. dr hab. Kazimiera  Krakowiak   
Dr hab. Agnieszka Kulik
Dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Prof. dr hab. Mariola Łaguna
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Dr hab. Kinga  Machowicz, prof. KUL
Dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL - urlop 2018/2019
Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof  Motyka
Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak  
Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL 
Prof. dr hab. Piotr Oleś
S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Dr  hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL  
Prof. dr hab. Sławomir Partycki
Dr hab. Wiesław Partyka
Prof. dr hab. Marek Pawlak
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Dr hab. Beata Piskorska
Dr hab. Jadwiga Plewko
Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
Dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Dr hab.  Alina Rynio
Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
Prof. dr hab. Andrzej  Sękowski
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Urszula Soler
Dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
Prof. dr hab. Stanisława Steuden   
Dr hab. Tomasz  Stępniewski, prof. KUL
Prof. dr hab. Marian  Surdacki
Dr hab. Adam Szafrański
Dr hab. Justyna - Szulich Kałuża, prof. KUL
Dr hab. Robert Szwed
Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Dr  hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Dr hab. Małgorzata Tatala,  prof. KUL
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Dr hab. Dariusz Wadowski
Prof. dr  hab. Marek Wierzbicki
Dr  hab. Jacek  Wołoszyn
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Dr hab. Grzegorz Zasuwa
S. dr hab. Beata Zarzycka
Prof. dr hab. Marian Żukowski - urlop 2018/2019

Młodsi pracownicy nauki:
 
Dr Tomasz Peciakowski
Dr Joanna Sosnowska

Przedstawiciele  pracowników  nie będących nauczycielami akademickimi:
 
Mgr Teresa Pęzioł
 
 
Przedstawiciele  Samorządu  Studentów i  Doktorantów  Wydziału:

 

Mgr Bednarska Magdalena - doktorantka
Nikodem Anasiak
Alicja Bańka
Damian Biszkont
Karolina Gierczak
Kinga Jagiełło
Katarzyna Kępka
Patrycja Krzysztofiak
Małgorzata Kuzyk
Dorota Marut
Marcin Mazurek
Michał Saran
Piotr Trociuk
Julia Wąs
Maria Zdanowicz
 
Zaproszeni goście:
Dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, godz. 11:56 - Maria Mazurek-Olszowa