Przedstawiciele Uczelnianego Samorządu Studentów KUL: przewodniczący Tomasz Tokarski, wiceprzewodniczący Paweł Kur oraz wiceprzewodniczący Michał Eryk Południok stali się twarzami kampanii wizerunkowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Gratulujemy!


Przedstawiciele samorzadu

Autor: Łukasz Lewkut
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2014, godz. 15:49 - Łukasz Lewkut