Uważasz, że ojczysty język nie sprawia Ci trudności? Sprawdź się!

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osoby do 26. roku życia na piątą edycję Dyktanda Młodych!

V Ogólnopolskie Dyktando Młodych jest oficjalnym wydarzeniem odbywającym się w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.


Dyktando odbędzie się 7 maja 2014 r. w Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL. 

Program:
10.00-11.00 – potwierdzenie udziału w Dyktandzie w recepcji naprzeciwko wejścia do Gmachu Głównego KUL
11.15 – otwarcie V Lubelskiego Dyktanda Młodych 
11:30-12.30 – odczytanie tekstu dyktanda 
12:30-14:30 – sprawdzanie prac przez członków Koła Edytorów KUL; dla uczestników przewidziano w tym czasie projekcję filmu lub inne atrakcje odbywające się w ramach KULturaliów(min. Dzień Wydziału Nauk Humanistycznych KUL)
14:45 – omówienie dyktanda 
15:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 


Regulamin V Ogólnopolskiego Dyktanda Młodych znajdziecie tutaj: 

https://www.dropbox.com/s/8skx96bb3tal9g3/Regulamin%20V%20Ogólnopolskiego%20Dyktanda%20Młodych.pdf


Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły i klasę (w przypadku studenta: nazwę uczelni, kierunek, stopień i rok studiów; w przypadku osób niestudiujących – wiek oraz miejsce zamieszkania) kierujcie mailowo na adres: dyktando2014@gmail.com

Wydarzeniu patronują: 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN http://www.rjp.pan.pl/
Academicon http://academicon.pl/

Patroni medialni:
Radio Centrum https://www.facebook.com/centrumfm?ref=ts&fref=ts ,http://centrum.fm/
Polskie Radio Lublin https://www.facebook.com/pages/Polskie-Radio-Lublin/191652264207164?fref=ts , http://radio.lublin.pl/Serdecznie zapraszamy!
Koło Edytorów KUL
Uczelniany Samorząd Studentów KUL

Autor: Antoni Domań
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2014, godz. 21:08 - Antoni Domań