W dniu 24 kwietnia 2014 r. dr Agnieszka Łukasik-Turecka spotkała się z przedstawicielami Ambasady USA, p. Benjaminem G. Hessem - drugim sekretarzem do spraw politycznych i p. Katarzyną Dragan – asystentką polityczną. Spotkanie odbyło się na prośbę pracowników Ambasady USA.

Celem wizyty w Lublinie pracowników Ambasady USA były spotkania z przedstawicielami głównych partii politycznych w regionie i przeprowadzenie rozmów o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pracownikom ambasady zależało także na rozmowie z politologiem zajmującym się tematyką wyborczą, który mógłby z obiektywnej perspektywy przedstawić sytuację polityczną w regionie w trakcie trwania kampanii do PE. Poproszona o taką analizę dr Agnieszka Łukasik-Turecka przybliżyła pracownikom Ambasady USA przebieg kampanii na Lubelszczyźnie, główne tematy dominujące w kampanii, a także oczekiwania związane z wynikami wyborów.

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, godz. 07:23 - Barbara Lendzion-Tokarska