1 kwietnia

 • Wraz z Senatem modlił się i złożył kwiaty na grobie w rocznicę urodzin Założyciela KUL Księdza Idziego Radziszewskiego

 • Był Gościem programu „Zobacz co słychać” w TVP Lublin i udzielił wywiadu na temat koncertu „Opus Magnum. KULowskie wieczory z muzyką”.

2 kwietnia

 • W ramach przygotowań do kanonizacji bł. Jana Pawła II wziął udział w modlitwie Anioł Pański przy pomniku na Dziedzińcu KUL

 • Spotkał się z Księdzem Henrykiem Zielińskim Redaktorem Naczelnym tygodnika „Idziemy”

 • Przyjął Panią Elizę Nowikowską Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

 • W TVP Lublin wziął udział w programie „Pytania Panoramy: Pamięć o Profesorze. Pamięć o Papieżu.

3 kwietnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji „Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem”

 • Na Zamku Lubelskim wziął udział w koncercie z okazji 80.lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4 kwietnia

 • Gościł Pana Andrzeja Klesyka Prezesa PZU

 • Wziął udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej

5 kwietnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie wystawy Leszka Mądzika „Galeria na Płocie. Plakat Fotografia”

8 kwietnia

 • Był Gościem programu Radia eR

 • Gościł Starostę Lubelskiego Pana Pawła Pikulę

9 kwietnia

 • Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wziął udział w Prezentacji Laureatów Konkursów Narodowego Centrum Nauki

10 kwietnia

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medali Członkom Legii Akademickiej KUL

 • Wziął udział w spektaklu ITP pt. „Opowieści Papieskie”

11 kwietnia

 • W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął udział w konferencji „Sytuacja mikro i małych firm w województwie lubelskim”

13 kwietnia

 • Wygłosił słowo na koncercie z cyklu „Opus Magnum – błogosławionemu Janowi Pawłowi II z wdzięcznością za dar obecności” zorganizowanym na KUL

14 kwietnia

 • Spotkał się Panem Janem Mołodeckim wójtem Gminy Hrubieszów Przewodniczącym Związku Gmin Lubelszczyzny

 • Wygłosił słowo na uroczystej promocji „Pism zebranych” Józefa Czechowicza

 • W Trybunale Koronnym wygłosił słowo na otwarcie wystawy „Papież Jan Paweł II. Dar Polski dla świata” oraz na promocji albumu „Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą...”.

17 kwietnia

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział w Liturgii Mszy Krzyżma

 • Wziął udział w świątecznym spotkaniu dla Kapłanów w Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 • Wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w kościele akademickim KUL

20 kwietnia

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy świętej sprawowanej na rozpoczęcie „obchodów 20.lecia radia eR”

21 kwietnia

 • wygłosił słowo i przewodniczył Mszy świętej radiowej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

 • złożył wizytę Matce Mirosławie Grunt Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Mariówce

24 kwietnia

 • Gościł JE Arcybiskupa Stanisława Wielgusa

25-28 kwietnia

 • Wziął udział w Uroczystości Kanonizacji Papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII

29 kwietnia

 • Przyjął Panią Dr Werę Meniok Kierownik Centrum Polonistycznego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina)

30 kwietnia

 • Złożył wizytę Pani Profesor Lenie Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Spotkał się z Panem Zdzisławem Jakubasem Prezesem spółki „Multico”