Zapraszamy do zapoznania się z dwutomową publikacją będącą owocem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aktywizacja osób z niepełnosprawnością", która odbyła się 19 i 20 września 2013 r w Białej Podlaskiej. Współorganizatorem Konferencji była Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL JP II.

Redaktorami Tomu 1 zatytułowanego "Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej" są prof. E. Rutkowska i dr M. Płaszewski. Redaktorami Tomu 2 zatytułowanego "Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Wybrane problemy psychospołeczne" są prof. E. Rutkowska i prof. W. Otrębski. 

 

Poniżej znajdują się linki do pobrania publikacji:

Tom I - całość: Tom_I-Rutkowska_Plaszewski_2014

Tom II - część 1: Tom_II-Rutkowska_Otrebski_2014_cz1

Tom II - część 2: Tom_II-Rutkowska_Otrebski_2014_cz2

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014, godz. 22:48 - Grzegorz Wiącek