2013

 1. IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu Współczesne nurty badawcze młodych naukowców (24.09.2013 r.) organizowana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA i Wyższą Szkołę Handlu w Poznaniu; referat.
 2. Otwarte Seminarium Doktoranckie pt. Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (25.06.2013 r.) w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.
 3. Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (17.06.2013 r.); uczestnictwo.
 4. II Kongres Polskiej Edukacji. Współpraca, odpowiedzialność, autonomia (15-16.06.2013 r.) Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa; uczestnictwo.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi; Lublin; uczestnictwo.
 6. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (18.01.2013 r.); referat.
 7. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.); uczestnictwo.
 8. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego o raz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (04.01.2013 r.); uczestnictwo.

2012

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Jestem – więc mówię. Między niebytem a formami istnienia, Uniwersytet Gdański, 25-26.10.2012, Gdańsk; referat.
 2. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (25.09.2012 r.); uczestnictwo.
 3. Otwarte seminarium doktoranckie Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – polonistyczne horyzonty badawcze (27.06.2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą); uczestnictwo.
 4. Międzynarodowe seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Co znaczy dobry nauczyciel: jak mierzyć jakość pracy nauczyciela?” (21 lutego 2012 r.); Instytut Badań Edukacyjnych; Warszawa; uczestnictwo.
 5. Konferencja „Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy” (12-13 marca 2012 r.); Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Warszawski; Warszawa; uczestnictwo.

2011

 1. „Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich” (27-28 września 2011 r.); Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; uczestnictwo.
 2. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna”: „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej” (7-8 grudnia 2011 r.); Uniwersytet Jagielloński, Kraków; uczestnictwo.

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 07:41 - Agata Poręba