Maj 2014

 

W dniach od 3 do 11 maja dr Wacław Bąk odbył wizytę w Uniwersytecie Rzymskim "La Sapieza" w ramach programu LLP Erasmus (Teaching Staff Mobility).

Elementem wizyty było m.in.

- Przeprowadzenie zajęć seminaryjnych dla doktorantów z Wydziału Psychologii "La Sapienza" pt. "Self-standards and their regulatory functions".

- Udział w seminarium pt. "Emphaty-related responding: Conceptualization, relations to moral behavior, and origins", przeprowadzonym przez Prof. Nancy Eisenberg z Arizona State University.

- Szereg spotkań naukowych ukierunkowanych na rozwój współpracy międzynarodowej (m.in. Prof. Guido Alessandri, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Laura Di Giunta, Prof. Maria Gerbino, Prof. Michele Vecchione).

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 10:37 - Wacław Bąk