2013

 1. N. Grabska, M. Szubielska, Rozumienie tekstu kultury przez gimnazjalistów – raport z badań, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4, s. 27-38.

2012

 1. Dyslektyczne implikacje, „Remedium” 2012, nr 4, s. 22-23.
 2. System pomocy dla dyslektyków w Polsce, „Remedium” 2012, nr 9, s. 30-31.
 3. Językowe konsekwencje dysortografii. Badania własne, (artykuł pokonferencyjny złożony do druku; Katowice).
 4. Terminologia i rodzaje dysleksji rozwojowej, [on-line:] http://www.reedukacja.pl/Default.aspx?action=view&item=900.
 5. Symptomatologia dysleksji rozwojowej, [on-line:] http://reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=936.
 6. Etiologia dysleksji rozwojowej, [on-line:] http://www.reedukacja.pl/Default.aspx?action=view&item=915.
 7. Indywidualizacja polonistycznego procesu dydaktycznego po roku 2009 a rozwój kompetencji analityczno-interpretacyjnych u uczniów gimnazjum, [w:] , [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 73-84.

2011

 1. Główne trudności edukacyjne uczniów klas 4-6, http://www.reedukacja.pl/default.aspx?action=view&item=705.
 2. Himalaje ortografii, ,,Psychologia w Szkole” 2011, nr 2, s. 114-121.
 3. Indeks osób, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011, s. 271-277.
 4. Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości?, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2011, t. 20, s. 317-324.
 5. Empirie modeli zagranicznych dydaktyk w nauczaniu języka ojczystego, literatury oraz kultury a edukacja polonistyczna, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S. J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 139-150.
Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 11:36 - Agnieszka Karczewska