1 maja

 • Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

2 maja

 • W Teatrze Starym w Lublinie wziął udział w prapremierze spektaklu Machina

3 maja

 • Uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

5 maja

 • Podpisał umowę o współpracy KUL ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny
 • Złożył wizytę Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi Metropolicie Lubelskiemu

6 maja

 • Gościł Panią Małgorzatę Sławińską-Gargol Prezes Firmy SLAWEX

7 maja

 • Przyjął Księdza Volodymyra Vakina Rektora Wołyńskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej w Łucku wraz z towarzyszącą mu delegacją
 • Gościł Panią Teresę Księską-Falger Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
 • Przyjął Księdza Doktora Marka Słomkę Rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

8 maja

 • Spotkał się z przedstawicielami grupy „European Block” w ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM
 • Złożył wizytę Panu Januszowi Opryńskiemu Dyrektorowi Centrum Kultury w Lublinie
 • Gościł przedstawicieli Ukrainy: Pana Lecha Krzyżanowskiego Wiceprezesa Dniepropietrowskiego Obwodowego Związku Polaków z Dniepropietrowska oraz Pana Sergieia Pavliuka Wiceprezydenta Miasta Dnieprodzierżyńsk

10 maja

 • W Krakowie wziął udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 maja

 • Gościł Pana Andrzeja Jaroszyńskiego byłego Ambasadora w Australii

14 maja

 • Gościł Pana Wojciecha Wilka Wojewodę Lubelskiego oraz Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Krzysztofa Babisza
 • W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie dokonał otwarcia wystawy zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. Ex Thesauro Universitatis

16 maja

Wygłosił laudację z okazji Jubileuszu Pana Profesora Marka Kuryłowicza podczas konferencji Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS

16-17 maja

 • Gościł delegację z Sulkhan-Saba Orbeliani University Tbilisi w Gruzji w składzie: Profesor Vaja Vardidze Rektor Uniwersytetu i Profesor Eros Bzekalava Dziekan Wydziału Prawa

18 maja

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu Opus Magnum. KULowskie wieczory z muzyką zorganizowanego z okazji urodzin Świętego Jana Pawła II
 • Dokonał otwarcia wystawy z okazji 300-lecia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

19 maja

 • Wraz z Senatem KUL uczestniczył we Mszy Świętej pogrzebowej Śp. Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego
 • Podpisał list intencyjny dotyczący utworzenia Konsorcjum Biotechnologia metanowa dla rozwoju województwa lubelskiego

22 maja

 • Przewodniczył spotkaniu Władz Uczelni z Dziekanami Wydziałów
 • Gościł Ministra Spraw Zagranicznych Nigerii Panią Profesor Violę Onvuliri

23-25 maja

 • Przebywał w Pradze na wyjeździe naukowym z pracownikami Katedry Prawa Rzymskiego KUL

26-27 maja

 • Był gościem Międzynarodowego VI Festiwalu Brunona Schulza w Lwowskim Akademickim Obwodowym Teatrze Muzyczno-Dramatycznym w Drohobyczu
 • Spotkał się z Panią Nadią Skotną Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

28 maja

 • Podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielami instytucji tworzących Konsorcjum Biotechnologia metanowa dla rozwoju województwa lubelskiego
 • Przyjął Pana Witolda Matacza zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERBUD
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu

29 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu

30 maja

 • Na zaproszenie Pana Profesora Bogusława Marka, Kierownika Katedry Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej, złożył wizytę w Katedrze
 • Przewodniczył Pielgrzymce Akademickiej KUL do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach