STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

AKTUALNOŚCI IHS

FILMY ADAMA W. KULIKA

 

 

ADAM  WIESŁAW  KULIK

ur. 1950 w Tomaszowie Lub., jest autorem dwóch awangardowych, afabularnych powieści: Lot. Wyd. „Czytelnik” 1985 i  Gra. Wyd.Lubelskie Nowe 1993, trzech tomów poetyckich: Pejzaże z Panem Lemonem Lublin 1979, Piołunny raj Wyd. „Iskry”1985 i Ziemie pulsujące  Lublin 1990, książki reporterskiej Droga na południe KAW Lublin 2002 oraz albumu Miasta polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe Arkady 2007. Wydał wspomnienia o Bolesławie Leśmianie Leśmian, Leśmian… słowo/obraz terytoria 2008, Czas hieny, opowiadania, Arcana 2011.
W 1976 roku założył Klub Literacki Młodych w Zamościu, do 1983 r. ukazały się trzy publikacje zbiorowe autorów Klubu z jego wyborem tekstów i pod jego  redakcją: Almanach Klubu Literackiego Młodych 1978, Modlitwa urojeń szczęśliwych 1982 i Pojmowanie słońcem 1983.

Od 1989 roku pracował jako dziennikarz w tygodnikach „Relacje”, „Nowe Relacje” i „Tygodnik Współczesny”. Na ich łamach publikował cykle reportaży z pogranicza wschodniego Polski, które systematycznie bada od 1987 roku. Są to: Z biegiem Bugu, Jaćwieska rubież, Śladami unitów. Dalszym ciągiem tej pracy są reportaże i wywiady publikowane w paryskiej „Kulturze” w latach 1992 - 96 (m.in. Pogranicze, Rozmowy z egzarchą Filaretem), „Zeszytach Historycznych” 1992 - 95 (m.in. Prawosławie w Polsce), i miesięczniku „Na przykad” (1993 - 98).
Publikował także w prasie: „Kresach”, „Kresach Literackich”, „Akcencie”, „Odrze” „Życiu Literackim”, i In.
Na publicystyczny dorobek A. W. Kulika składają się również felietony, recenzje z wystaw malarstwa, szkice literackie np. Emocjonalizm - nowy kierunek w polskiej prozie?, historyczne (Rzeczpospolita Babińska), oraz rozmowy  z artystami i teksty o nich publikowane w w/w pismach i m.in. w „Sukcesie” (1998 - 99),
Podróżował po Europie Wschodniej (Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Turcja) i Zachodniej. Odbył kilka podróży do tropików, m.in. do Bangkoku, Indonezji (Jawa, Bali), Sri Lanki oraz Indii. Owocem tych podróży są reportaże prasowe (np. „Między prawdą a nienawiścią” – z Azerbejdżanu) i telewizyjne.
Od 1991 do dziś pracuje jako dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TV, gdzie zrealizował ok. 50 filmów dokumentalnych i ponad 250 edukacyjnych, reportaży oraz felietonów. Jego filmowy dorobek można podzielić na kilka grup tematycznych. Do najważniejszej z pewnością należą:

filmy z pogranicza kultur, narodów i religii  m.in. cykle: Miasta Kresowe (TV1, TV Polonia), Greckokatolickie cerkwie pogranicza (TV1, TV2), Dzicy wojownicy stepu (dokument o polskich Tatarach – TV Polonia), Na granicy światów (o Karaimach na Litwie i w Polsce), Ormianie polscy (TVL), Kaplice i kapliczki Roztocza (TV Polonia), czy materiały z szeroko pojętego pogranicza kulturowego: Dzieje wiedeńskiej Polonii (TV Polonia), Związek Polaków w Austrii STRZECHA (TVL).

Pokrewną grupę stanowią dokumenty historyczne:  Goci z Kotliny Hrubieszowskiej - (TV1) , Śladami bohaterów „Ogniem i mieczem” - prawda i fikcja w trylogii Sienkiewicza (TV1), Szpital leśny 665 (TVL), Lublin - miasto Trybunału Koronnego (TV Polonia), Miasto Żydowskie w Lublinie (TV 1), Fotografowie prowincjonalni (TV 1) - fotograficzna dokumentacja zamojskiej wsi l. 1930-60, Bastiony Rzeczypospolitej - twierdze kresowe (TV Polonia), Odessa – polskimi śladami,  itp.
Atrakcyjne spojrzenie historyczne prezentują edukacyjny cykl Browary Polskie (18 odcinków - TV1, TV Polonia), i monumentalny obraz ze scenami fabularyzowanymi Poczta Polska.(TVL).

Wiele uwagi Adam Kulik poświęcił filmom biograficznym realizując materiały o Bolesławie Leśmianie (TV1, TV Polonia), Julii i Edwardzie Hartwigach (TV1, TV2, TV Polonia), prof. Irenie Sławińskiej (TV1), ojcu fotografii polskiej Janie Bułhaku (Malarz kresów - TV Polonia), społeczniku i świadku w procesie norymberskim - Zygmuncie Klukowskim (Świadek Apokalipsy - TV1, Na krawędzi życia – TVP Historia). Inne filmy: Polesia czar.. (o fotografie z Polesia Józefie Szymańczyku - TV Polonia), Wizyta w Poturzynie (Fryderyk Chopin u Tytusa Wojciechowskiego - TVP 3), Zapomniany wirtuoz (o Karolu Lipińskim – największym polskim kompozytorze przed Chopinem - TVPolonia), Zapomniana muzyka (o uczniu Haendla – Franciszku Lesslu), Postać modlitwy (Andrzeju Nikodemowiczu); malarzach: Grottger na Zamojszczyźnie (TV Polonia), Marku Terleckim (TV1), Marii Urban-Mieszkowskiej (TV1), Krystynie Brzechwie (TVL), Władysławie Czachórskim (TVL), Leonie Wyczółkowskim (TVP Historia), czy pisarzach: Andrzeju Łuczeńczyku (TVL), Zbigniewie Jakubiku (TVL), Romualdzie Karasiu (TVL ), Bogdanie Madeju (TV1), Mikołaju Reyu (TVL), Henryku Sienkiewiczu i Józefie I. Kraszewskim (TVP Historia). Dorobek filmów o artystach obejmuje ok. 70 pozycji. Filmy dokumentalne o polskich kompozytorach służą jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Znaczące reportaże, filmy z podróży: cykl Pogranicze (TVE), o wschodnich terytoriach współczesnej Polski, cykle z Indonezji: Barwy Jawy, Bali - magia tropików (TV Lublin i TV Wrocław), reportaże z Indii (Kanćipuram - Święte Miasto; Hyderabad; Mahabalipuram),  Sri Lanki (Stolice Ceylonu), Tajlandii (Bangkok - miasto świątyń) i Turcji (Kapadocja, Hetyckie ostatki - TVL). W 2007 r. powstał cykl podróżniczo-historyczny Z biegiem Bugu (emisja 2008), o nadbużańskich terytoriach od źródeł Bugu po Drohiczyn – TVP Polonia, TVP Info).

Filmy o pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się roślin uprawnych w świecie (TV Edukacyjna), są wykorzystywane przez Akademię Rolniczą w Lublinie w celach edukacyjnych. Cykl Bliskie - nie znane. (13 odcinków) powstał w 1997-98, m.in. Azja - warzywnik świata, Chwast o nazwie żyto, Mroczny żywot pieczarki, Ziemniaka historie niezwykłe, i in.
Wyróżnienie: australijskiej Polcul Foundation (1992) za pracę na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego. Nagrody: Bolesława Prusa za powieść „Lot” (1986); trzecie miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni, Łuck – 2006 za program o kapeli Drewutnia; tytuł i statuetka Ambasadora Kultury Zamościa 2007; Nagroda Artystyczna Miasta Lublin  (2008) i wyróżnienie w 49. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008 (książki naukowe, popularnonaukowe, humanistyka), za książkę Leśmian, Leśmian…. III Nagroda w VI Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny” 2011.
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związku Artystów i Producentów Audiowizualnych SFP.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014, godz. 15:13 - Ireneusz Marciszuk