Do zadań Sekcji Projektów Międzynarodowcyh należy:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z międzynarodowych źródeł finansowania;
  • prowadzenie aktualnej bazy grantów międzynarodowych;
  • doradztwo i konsultacje związane z pozyskiwaniem środków z międzynarodowych źródeł finansowania, dokumentacją projektową;
  • przygotowywanie i weryfikacja wniosków o realizację projektów współfinansowanych z międzynarodowych źródeł finansowania pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;
  • koordynacja projektami współfinansowanymi z międzynarodowych źródeł finansowania poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem;
  • współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z międzynarodowych źródeł finansowania;
  • inicjowanie projektów współfinansowanych z międzynarodowych źródeł finansowania.
Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 10:17 - Urszula Czyżewska