ZARZĄDZANIE I MONITORING BADAŃ KLINICZNYCH 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania i monitorowania badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych obejmują wykłady oraz warsztaty z dziedziny monitorowania oraz prowadzenia badań klinicznych, regulacji prawnych, wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących procesu wdrażania leku, nadzorowania i przestrzegania prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego oraz wielorakich aspektów współpracy różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego.

Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 2945 zł/semestr
Adresaci studiów:
  • monitorzy badań klinicznych zatrudnienie w CRO
  • kandydaci na monitorów badań klinicznych
  • badacze, którzy współpracują z CRO
  • osoby zainteresowane tematyką badań klinicznych
Program studiów/Kadra dydaktyczna:

Zakres tematyczny studiów obejmuje:

- monitorowanie badań klinicznych

- zarządzanie, nadzór i realizacja badań

- dokumentacja badania klinicznego

- regulacje prawne w badaniach klinicznych

 

Wykładowcy: Profesjonalna kadra firm CRO (Contract Research Organization): dyrektorzy, menadżerowie oraz trenerzy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych i międzynarodowych projektach badań klinicznych a także wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 Współpraca:

Studia prowadzone są we współpracy z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT 

 

Więcej szczegółow na temat studiów można uzyskać poprzez

kontakt z CSP lub z pracownikiem Instytutu MED-KONCEPT

e-mail: studia@med-koncept.pl

tel. 533-336-058

SUKCESY:

Pierwsza edycja studiów zakończyła się 14 czerwca 2015 roku.

W czasie uroczystego zakończenia Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat GCP, który uprawnia do prowadzenia badań klinicznych i jest uznawany przez ogromną większość firm farmaceutycznych na świecie (sponsorów badań klinicznych).

certyfikat-00

 

 

Autor: Filip Pruszkowski
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 13:52 - Magdalena Fara