Prawo zobowiązań - część szczegółowa

 

Literatura podstawowa

 

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017

 

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009

 

 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088., pod red. J. Gutowskiego, Warszawa 2016

 

 

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015

 

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2017

 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część szczególna, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2014

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 7, Warszawa, 1937

 

Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Longchamps de Berier, Zeszyt 8, Warszawa, 1939

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 09:52 - Andrzej Rąpała