Co łączy nadbużańską wesz i węża w kieszeni?

 

Odpowiedź znajdą Państwo w książce Zygmunta Gałeckiego

Studia z leksykologii regionalnej i historycznej (Lublin 2014).

W zbiorze etymologie wyrazów pospolitych (kudyś, szkupela)

i nazw własnych (Płosodrza, Harochwosty, Tereble) oraz studia

z frazeologii ogólnopolskiej i regionalnej.

 

Zapraszamy do lektury.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014, godz. 16:58 - Małgorzata Nowak-Barcińska