bp Artur Miziński

 

10 czerwca 2014 r. podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński, pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu PolskiSpołeczność akademicka KUL z radością przyjęła wiadomość, że jej profesorowi powierzono pełnienie tej ważnej funkcji.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2014, godz. 11:30 - Liliana Kycia