ROK II SEMESTR III

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Historia filozofii (wykład) E/3 45/3 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
2 Historia nowożytna Polski (wykład) E/4 30/2 dr hab. Jacek Chachaj
3 Historia nowożytna powszechna (wykład) E/4 30/2 dr hab. Cezary Taracha
Konwersatoria obowiązkowe
1 Historia nowożytna Polski (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
2 Historia nowożytna powszechna (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Joanna Szady
Laboratoria
1 Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
2 Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
Projekty badawcze
Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy
1 Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład) Z/2 30/2 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
2 Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty) Z/2 30/2 dr hab. Jacek Chachaj
3 Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
4 Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr Joanna Szady
Specjalizacja: Archwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Wstep do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład) Zbo/2 30/2 dr Piotr Siwicki
2 Przepisy archiwalne (ćwiczenia) Z/1 15/1 dr Piotr Siwicki
3 Objazd naukowy (zajęcia terenowe) Zbo/1 4 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1 Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład) Zbo/1 30/2 dr Piotr Magier
2 Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład) Zbo/1 30/2 Brak obsady
3 Praktyka ogólna (praktyki) Z/2 30 Brak obsady


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 


 

ROK II SEMESTR IV

 


Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Historia Polski XIX wieku (wykład) E/4 30/2 dr hab. Ewa Ziółek
2 Historia powszechna XIX wieku (wykład) E/4 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1 Historia Polski XIX wieku (konwersatorium) Z/3 30/2 dr hab. Alicja Puszka
2 Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium) Z/3 30/2 dr hab. Ewa Ziółek
Projekty badawcze
"Polityka jest sztuką praktyczną". Polityka i dyplomacja (koniec XVIII w. -1918)
1 Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty) Z/2 30/2 dr hab. Ewa Ziółek
2 Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład) Z/2 30/2 dr hab. Anna Barańska
3 Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr Irena Wodzianowska
4 Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Ewa Ziółek
Specjalizacja: Archwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład) Zbo/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2 Informatyka archiwalna (wykład) E/1 15/1 dr Piotr Rachwał
3 Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
4 Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
5 Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
6 Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
7 Archiwistyka i pomoce archiwalne (egzamin) E/1 0 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1 Dydaktyka nauczania historii (wykład) Zbo/1 15/1 dr hab. Alicja Puszka
2 Dydaktyka nauczania historii (ćwiczenia) Z/3 30/2 dr Joanna Szady
3 Praktyka śródroczna (praktyki) Zbo/3 15 Brak obsady


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, godz. 12:20 - Marcin Baranowski