Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Będzie wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudzać innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe. Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu jednostek wybranych w konkursie Uniwersytet Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: 

Uniwersytet Młodych Wynalazców

 

Z kolei w ramach programu Akademickie Centrum Kreatywności studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się m.in. jak rozwijać w uczniach takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafi nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

Akademickie Centrum Kreatywności

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2014, godz. 10:49 - Piotr Siemaszko