W związku z licznymi pytaniami o formularz deklaracji uczestnictwa, informujemy, że taki dokument zostanie udostępniony osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w kursach, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego (wrzesień).

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014, godz. 10:47 - Urszula Czyżewska