Główne kierunki prowadzonych badań

Pracownicy Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego podejmują badania naukowe nad historią powszechnego i polskiego prawa kanonicznego w ogólności, w zakresie Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego. W szczególny sposób prowadzą badania nad prawem kanonicznym w Galii okresu Merowingów i Karolingów. Przedmiotem badań jest Corpus Iuris Canonici, w tym Dekret Gracjana oraz Dekretały Grzegorza IX. Zostały opracowane poszczególne instytucje prawne: w Dekretałach ekskomunika, a w Dekrecie Gracjana sacrilegium. Obecnie prowadzone są badania nad rękopisem Dekretu Gracjana znajdującym się w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Zakres badań naukowych obejmuje również reguły prawa.

 

Zorganizowane konferencje

HODIE ET CRAS - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, 23 października 2013 r.

NON NOVA SED NOVE - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, 18 października 2017 r.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 12:38 - Krzysztof Burczak