Pracownicy

Dział Inwestycji i Remontów

 

1. Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Andrzej Lendzion

tel. 81 445 32 09

e-mail: andrzej.lendzion@kul.pl

 

 

2. Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Krzysztof Targoński

tel. 81  445 32 45

e-mail: krzysztof.targonski@kul.pl

 

Sekcja Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

 

1. Główny Specjalista

inż. Waldemar Matłaszewski

tel. 81 445 32 19

e-mail: waldemar.matlaszewski@kul.pl

 

2. Główny Specjalista

mgr Stanisław Lis

tel. 81 445 32 45

e-mail: stanislaw.lis@kul.pl

 

3. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

mgr inż. Jakub Wierzbicki

tel. 81 445 32 56

e-mail: jakub.wierzbicki@kul.pl

 

4. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

mgr inż. Kamil Buszko

tel. 81 445 32 19

e-mail: kamil.buszko@kul.pl

 

5. Inspektor nadzoru robót budowlanych

mgr inż. Mirosław Szafran

tel. 81 445 32 56

e-mail: miroslaw.szafran@kul.pl

 

6. Młodszy inspektor nadzoru robót budowlanych

mgr inż. Marcin Adamczyk

tel. 81 445 32 56

e-mail: marcin.adamczyk@kul.pl

 

7. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

mgr inż. Piotr Szpatowicz

tel. 81 445 32 22

e-mail: piotr.szpatowicz@kul.pl

 

 

Fax. 81 445 32 39

e-mail Działu: inwest-remont@kul.pl

 

 

Sekcja Konserwacji i Remontów 

 

1. Samodzielny Referent

mgr Anna Goś

tel. 81 445 32 58

e-mail: anna.gos@kul.pl

 

2. Główny Specjalista

mgr inż. Dariusz Łukasik

tel. 81 445 46 58, 81 445 32 58

e-mail: dariusz.lukasik@kul.pl

 

3. Główny Specjalista

Wiesław Wilk

tel. 81 445 32 55 

e-mail: wieslaw.wilk@kul.pl

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona