Instytut Socjologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej

 

Obraz współczesnej rodziny.

Przemiany, problemy, perspektywy

Lublin, 24-25.11.2014r.

 

    Współczesne przemiany życia społecznego implikują pojawianie się nowych problemów, wyzwań i możliwości w aspekcie życia rodzinnego. Nie są one jednak specyficzne wyłącznie dla społeczeństwa polskiego, choć nie można pomijać znaczenia uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy politycznych. Różnorodność kwestii związanych z małżeństwem i rodziną wymaga pogłębionej analizy przedstawicieli różnych specjalności naukowych.       

 

   Celem konferencji jest próba podjęcia refleksji teoretycznej i analiz wyników badań empirycznych, w których kluczowe miejsce zajmują różne wymiary życia rodzinnego. Celem będzie również próba wieloaspektowej analizy przemian i problemów rodziny. Jednocześnie zasadne jest postawienie pytań o przyszłość małżeństwa i rodziny.

 

    Tematyka konferencji zaplanowana została w następujących blokach tematycznych:

  1. Rodzina jako wartość
  2. Przemiany modelu rodziny (struktura rodziny, role i relacje rodzinne)
  3. Różnorodność form życia małżeńsko-rodzinnego
  4. Rodzina a rynek pracy, migracje zarobkowe
  5. Dysfunkcje życia rodzinnego
  6. Formy wsparcia rodziny (polityka społeczna, polityka rodzinna)

    

     PROGRAM KONFERENCJI (pdf)

 

 

KOMITET NAUKOWY

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Prof. dr hab. Anna Kwak, UW

Dr hab. Stella Grotowska, UWr

Dr hab. Anna Michalska, prof. UAM

Dr hab. Jadwiga Plewko, prof. KUL

Dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. UMCS

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Dorota Gizicka, KUL

Dr Małgorzata Szyszka, KUL

Ks. mgr Dominik Szczygielski, KUL

Mgr Anna Lato, KUL

Lic. Barbara Piotrowicz, KUL

 

KOSZT UCZESTNICTWA

400 pln (opłata obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację monografii naukowej)

 

TERMINY

do 24.10.2014r. przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa

do 30.10.2014r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu

do 7.11.2014r. wniesienie opłaty konferencyjnej

do 14.11.2014r. przesłanie programu konferencji

do 10.01.2015r. przesłanie tekstu do publikacji

 

PROGRAM (pdf)

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:28 - Tomasz Peciakowski