P.T. Nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

 

Szanowni Państwo!

Zarządzam wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Wybory odbędą się w dniach od 09 do 14 października 2014 roku, w godzinach pracy Dziekanatu WZPiNoS.

 

Zgłaszanie kandydatów: od 07 do 08 października w Dziekanacie WZPiNoS.

Karty zgłoszenia kandydatów dostępne w Dziekanacie WZPiNoS.

 

Za organizację wyborów odpowiedzialny jest dr Mirosław Rewera.

 

Z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Pełnomocnik Rektora KUL ds. połączenia Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli

Autor: Joanna Dyrda-Muskus
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2014, godz. 20:58 - Joanna Dyrda-Muskus