Terminy składania wniosków w roku 2015:

 

Akcja 1. (DWZ KUL)
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4 marca 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2. (DOBiRU - SPM KUL)
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3. (DOBiRU - SPM KUL)
Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 10:25 - Urszula Czyżewska