Beneficjentem Action: IS1301 COST został prof. Paweł Kras (KUL). Zadanie badawcze obejmuje organizację konferencji międzynarodowej pn. Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe. Obecnie SPM partycypuje w procesie rozliczenia przyznanych środków finansowanych.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 09:55 - Urszula Czyżewska