Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2014

 

 

 

 

18 sierpnia 2014 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa mieszanego wyznaniowo w aktualnych dokumentach Kościoła łacińskiego, podczas odbywającego się w Centrum Dialogu w Drohiczynie spotkania zorganizowanego przez Uniwersytet Mokotowski Trzeciego Wieku w Warszawie.

 

 

7-9 września 2014 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, podczas której referat pt. Rytuał religijny w rodzinach na Podlasiu, wygłosił referat ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.

 

 

8-10 września 2014 r. – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa i walne zebranie stowarzyszenia kanonistów polskich, pt. II polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kurię Metropolitalną Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: abp dr Wiktor Skworc, (Metropolita Katowicki), abp. prof. dr hab. Andrzej Dzięga (Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski), bp prof. dr hab. Artur Niziński (Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski), ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego; bp. dr. hab. Artur Miziński, prof. KUL, pt. Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła - przepowiadanie Słowa Bożego. Przewodniczenie sesji II konferencji objął ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 13-14 września 2014 r. – w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyły się zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne w ramach których odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Europeizacja prawa prywatnego materialnego oraz ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Europeizacja procedury cywilnej. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: mgr Mateusz Jagieła, pt. Multicentryczność systemu prawa, dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, pt. Kierunki zmian prawa konsumenckiego i jurysdykcji sądowej w sprawach cywilnych, mgr Joanna Syta, pt. Instytucja zmiany płci w świetle wybranych regulacji europejskich, mgr Anna Pawłowska, pt. W kierunku unifikacji prawa spadkowego. Zmiany w polskim prawie spadkowym – uwagi na tle Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012r., mgr Michał Mościcki, pt. Czy Polska potrzebuje rozporządzenia Rzym III ?. Patronat honorowy nad konferencjami objęli ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL, oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2015, godz. 18:21 - Sławomir Graboń