Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2014

 

 

 

11 października 2014 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Synod jako obszar dialogu w Kościele, podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie afiliowanym do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

 

22 października 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Rodzina i polityka w 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014, zorganizowana przez Instytut Europeistyki - Katedrę Nauk o Polityce, Instytut Prawa Kanonicznego - Katedrę Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje, dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Polsce, dr Lidia Fiejdasz - Buczek, pt. Wzory życia rodzinnego osób zaangażowanych w politykę. Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 

 

22 października 2014 r. – podczas Uroczystości Dnia Patrona Świętego Jana Pawła II odbywających się w Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie, referaty wygłosili: mgr Andrzej Kukulski, pt. Cuda do Kanonizacji Jana Pawła II, oraz mgr Sebastian Margiewicz, pt. Studia w KUL.

 

 

23-24 października 2014 r. – w Hotelu Mercure w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Religion in floating territories, zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz EUREL (Sociological and legal data on religions in Europe). Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym cztery Sesje, tj. Sesja I, pt. Transnational religion?, Sesja II, pt. Religious Bodies and State Systems, Sesja III, pt. Public regulation of religion, Sesja IV, pt. Religion in Regional, Transnational, and Comparative Contexts. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Radosław Piestrak, pt. The registration of new religious groups in Poland, mgr Katarzyna Mastalerczyk, pt. The presence of the cross in the meeting room of the Polish parliament. Konferencja połączona była ze zjazdem korespondentów projektu EUREL. Obrady odbywały się w języku angielskim i francuskim.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2015, godz. 06:02 - Sławomir Graboń