Postępowanie habilitacyjne - dr Adam Bieranowski 

(postępowanie zakończone)

 

Wniosek_Bieranowski

 

Autoreferat_Bieranowski

 

dradambieranowski-recenzjadrhab.adamadoliwy

 

dradambieranowski-recenzjaprof.andrzejaherbeta

 

dradambieranowski-recenzjaprof.ryszardastrzelczyka

 

A._Bieranowski_-_nadanie_stopnia

 

Komisja habilitacyjna:

dr hab. Helena Kisilowska, prof. PW - przewodnicząca komisji

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL - sekretarz

dr hab. Ryszard Strzelczyk - recenzent

dr hab. Adam Doliwa - recenzent

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - recenzent

dr hab. Magdalena Habdas - członek komisji

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 8 kwietnia 2014 r.

Powołania Komisji: 3 czerwca 2014 r.

Nadanie stopnia: 9 grudnia 2014 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015, godz. 18:52 - Marta Ordon