Roczniki Psychologiczne Tom 10:2007 nr 2  (w druku)


ARTYKUŁY

Hubert Suszek, Różnorodność wielości Ja

Małgorzata Dragan, Współwystępowanie zaburzenia po stresie traumatycznym i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Anna Ziółkowska, Symulowanie zaburzeń pamięci: natura, geneza i wykrywanie przy pomocy testów neuropsychologicznych

Justyna Olszewska, Wiedza i wyobraźnia a zjawisko fałszywej pamięci

Grzegorz Wiącek, Andrzej Sękowski, Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne - weryfikacja modelu teoretycznego

Katarzyna Knopp, Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców

Alicja Grochowska, Temperament a reakcje na rekalmy stymulującePOLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Jan Cz. Czabała, Ewa Zasępa (red.), Psychologia okresu dzieciństwa i adolescencji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2006 (Nina Nikodym)

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2012, godz. 15:32 - Mariola Łaguna