WYBORY uzupełniające przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli!!!

 

W dniu 03 grudnia 2014 r. o godzinie 17:00 w sali 09 w budynku przy

ul. Ofiar Katynia 6 (obok dziekanatu) odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału WZPiNoS.

 

Głosować mogą wszyscy Starostowie lat każdego kierunku oraz Radni Rady Studentów. Wybranym może zostać każdy student naszego wydziału.

 

Zgodnie z § 54 Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

obecność Starostów i Radnych RS jest obowiązkowa.ZAPRASZAMY!!!

Autor: Róża Tarkowska
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2014, godz. 16:26 - Róża Tarkowska