13.12.2014 r. podczas Gali Sukcesu zostały wręczone nagrody "Lubelski Akant Przedsiębiorczości", przyznawanej przez Business Center Club.

Wielkim sukcesem są liczne "Akanty" przyznane osobom związanym z KUL.Nagrody dla studentów realizujących ideę przedsiębiorczości:

„Omnibus” - Robert Tabaszewski, doktorant KUL
„Żak sportowiec”- Tomasz Kąkol, student KUL
„Student z sercem na dłoni” - Adrianna Matelowska, studentka KUL

Nagrody dla osób i podmiotów wspierających przedsiębiorczość:

„Osobowość środowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość” - Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

„Media wspierające przedsiębiorczość” - Telewizja Uniwersytecka KUL

Nagroda Specjalna „Pionier samorządności studenckiej” - Łukasz Piętka i Szymon Milczanowski, absolwenci KUL


Nagroda Specjalna „Uniwersytecki Autorytet” - Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert